วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อาการนอนกรน

         จะรู้ได้อย่างไรว่าคุณมีอาการนอนกรน(สำหรับคนที่นอนคนเดียว) เรามีเทคนิดการวิธีการสังเกตุอาการเบื้องต้นมาฝากดังนี้
  • รู้สึกอ่อนเพลีย หรือนอนไม่พอ
  • หลังจากตื่นนอนแล้วรู้สึกว่าไม่สดชื่น
  • ง่วงนอนอยู่ตลอดเวลา
         ซึ่งอาการดังกล่าวอาจเป็นเพียงภาวะเริ่มต้น คุณควรรีบเข้ารักษาอาการหรือตรวจเช็คอาการเสี่ยงได้ที่คลินิกนอนกรน เพราะอาการนอนกรนมีภาวะเสี่ยงต่ออันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้นควรตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงของอาการที่เกิดขึ้น(ไม่ใช่มีเพียงผู้ที่มีน้ำหนักตัว หรือไขมันมากเท่านั้น แต่ความผิดปกติของอวัยวะภายในร่างกายเองก็เป้นอีกหนึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้คุณเกิดอาการนอนกรนได้ เช่น บริเวณจมูก ปาก ช่องาก ต่อมน้ำลาย) หรือสำรวจลักษณะท่านอนที่ผิดบุคลกภาพ และการใช้อุปกรณ์การแพทย์ในคลินิกนอนกรน ได้แก่ การเอ็กซเรย์ , การตรวจวัดคลื่นสมอง, การเต้นของจังหวะหัวใจ และระดับออกซิเจนที่มีในเลือด เป็นต้น

วิธีการปฏิบัติเพื่อรักษาอาการนอนกรนเบื้องต้น

  1. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารก่อนเวลานอน 3 ชั่วโมง
  2. ศีรษะในท่านอนควรยกสูงจากแนวราบ 3 นิ้ว
  3. ท่านอนที่ช่วยลดเสียงกรนได้มากที่สุดคือนอนตะแคง
  4. รู้จักควรคุมการรับประทานอาหาร เพราะส่วนใหญ่แล้วอาการนอนกรนมักเกิดขึ้นกับคนที่เป็นโรคอ้วน
  5. ออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ การเต้นของหัวใจ และการทำงานของปอดเป็นปกติ