วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

รู้ทันภัยก่อนบริโภคอาหารสารไดออกซินกับอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร


           ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตอาหารกำลังตื่นตัวในการนำนวัตกรรมฟู้ดเกรดมาใช้ในกระบวนการการผลิตอาหาร เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยได้นำนวัตกรรมดังกล่าวมาใช้ในการหล่อลื่นเครื่องจักรกลที่ใช้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร เรียกว่า Food Grade Lubricant หรือสารหล่อลื่นฟู้ดเกรด สารหล่อลื่นประเภทนี้ถูกนำมาใช้แทนสารหล่อลื่นแบบทั่วไป ซึ่งก่อให้เกิดสารไดออกซิน (Dioxin) ไปปนเปื้อนในอาหาร เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

          สารไดออกซินเป็นสารที่พบได้ในยาปราบศัตรูพืชบางชนิด หรือตามบริเวณที่มีการทำลายขยะพวกสารเคมี สารไดออกซินมีคุณสมบัติที่คงตัวได้ดีในดิน ไม่ย่อยสลายเมื่อผ่านความร้อน ไม่ละลายน้ำ แต่ละลายได้ดีในไขมัน  สามารถสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตได้ ดังนั้นอันตรายที่เกิดขึ้นจากสารไดออกซิน จะขึ้นอยู่กับปริมาณที่ร่างกายได้รับ คือ หากได้รับในปริมาณที่น้อย ก็ไม่ส่งผลต่อร่างกาย แต่ถ้าได้รับสารชนิดนี้อย่างรวดเร็วและในปริมาณที่มาก อาจทำให้ระคายเคืองผิวหนัง ตับอักเสบ หายใจลำบาก และยิ่งถ้าหากได้รับสารชนิดนี้นานๆ ก็อาจทำให้เกิดโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารและมะเร็งระบบกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ยังทำให้ทารกในครรภ์พิการหรือเกิดการแท้งบุตรของหญิงมีครรภ์ได้ 

          ดังนั้นการใช้ Food Grade Lubricant จึงเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค ที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตอาหารต้องคำนึงถึงเสมอ