วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สุขภาพอนามัยดีได้หากรู้จักสวมใส่ถุงมือ

การป้องกันสุขภาพอนามัย หรือร่างกายไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่ออันตรายที่มักเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ อีกหนึ่งวิธีคือ การสวมใส่ถุงมือยาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานอุตสาหรรม การแพทย์ วิศวะกร หรือยานยนต์นั้นเป็นเพราะเป็นสถานที่ที่มีอันตรายอยู่รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร กระจก ของมีคมต่างๆ สารเคมี เพื่อต้านสารพิษไม่ให้เข้าใกล้หรือสัมผัสกับผิวหนังได้โดยตรง ตัวอย่างงานที่ต้องสวมใส่ถุงมือ
  • การจับวัสดุที่มีความร้อนหรือความเย็น ต้องเลือกถุงมือที่ผลิตจากวัสดุที่เป็นฉนวนกันกับอุนหภูมิ ดังเช่น การสัมผัสกับความร้อน ต้องเป็นถุงมือที่ทำมาจากผ้า หรือใยสังเคราะห์ที่ต้านไฟ ถุงมือหนัง
  • หากเป็นงานที่ต้องสัมผัสกับกระแสไฟฟ้า ควรเลือกใช้ถุงมือยางที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวน
  • ของมีคม ควรผลิตมาจากเส้นใยโลหะถัก และเมื่อสวมใส้แล้วต่อพอเหมาะพอดีกับฝ่ามือ ไม่เกะกัน อันเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น
  • เมื่อต้องสัมผัสกับสารเคมี ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดให้ถี่ถ้วยด้วยว่า วัสดุชนิดใดที่ไม่ให้ทำถุงมือยางเกิดปฏิกิริยาเคมี น้ำมัน, กรด, สารกัดกร่อน รวมทั้งสารทำละลายอย่าไรบ้าง
  • หากเป็นงานอุตสาหกรรมที่ต้องป้องกันความลื่น ควรใส่ถุงมือที่ผลิตมาจากผ้าฝ้าย หรือผ้าท้อ

ตัวอย่าง รูปแบบของถุงมือที่ใช้กันอยู่ทั่วไปได้แก่
  • ถุงมือแบบคลุมยาว ช่วยป้องกันความร้อนหรือการกระเด็นของสารเคมีมาสัมผัสผิวหนังได้
  • ถุงมือรัดข้อมือ ช่วยป้องกันฝุ่น และสิ่งสกปรกต่างๆ เข้าไปในถุงมือ
  • ถุงมือแบบสวมใส่ง่าย สำหรับผู้ที่ต้องการความรวดเร็ว เช่น ถุงมือที่ใส่สำหรับจับภาชนะที่มีความร้อนในห้องครัว