วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2556

สาเหตุที่ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบ                ส่วนใหญ่แล้วกระเพาะปัสสาวะอักเสบมักเกิดขึ้นบ่อยในเพศหญิง เนื่องจากท่อปัสสาวะของผู้หญิงสั้นและอยู่ใกล้ทวารหนัก ซึ่งเป็นแหล่งที่มีเชื้อโรคอาศัยเป็นจำนวนมาก แต่ยังมีอีกหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบดังนี้
                - ไตขับปัสสาวะมากกว่าปกติจากสาเหตุต่างๆ เช่น ดื่มน้ำมากหรือมีการกินยาขับปัสสาวะ ส่งผลให้ปัสสาวะที่มากักเก็บในกระเพาะปัสสาวะเต็มเร็ว จึงปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ มากกว่า 8 ครั้งต่อวัน
                - มีความผิดปกติที่กระเพาะปัสสาวะ คือไม่สามารถกักเก็บปัสสาวะได้นาน ปวดปัสสาวะเร็ว อาจปัสสาวะทุก 1-2 ชั่วโมง ซึ่งอาจพบมากในผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว เนื่องจากมีการอักเสบในช่องคลอดบ่อย มีตกขาวมากกว่าปกติ ทำให้กระเพาะปัสสาวะติดเชื้อได้ง่ายหรืออาจมีสิ่งแปลกปลอมในกระเพาะปัสสาวะ เช่น ก้อนนิ่วเนื้องอกของกระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น
                - มีความผิดปกติทางจิตใจ เช่น ภาวะเครียดจากงาน ผู้ป่วยส่วนมากจะปัสสาวะบ่อยในช่วงกลางวันหรือหัวค่ำ เมื่อหลับแล้วจะไม่ตื่นมาปัสสาวะอีก เนื่องจากไม่มีความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะ
                - ประสาทควบคุมการทำงานของกระเพาะปัสสาวะมีความผิดปกติ ทำให้ผนังกล้ามเนื้อทำงาน บีบตัวบ่อย จำเป็นต้องตรวจการทำงานของกระเพาะปัสสาวะด้วยเครื่องตรวจพิเศษ เพื่อตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะ