วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เลือกถุงมือยางคุณภาพให้เหมาะกับงาน


ถุงมือยาง

           หจก. เอ ทู เอส ผู้ผลิตและจำหน่ายถุงมือยางหลากหลายชนิด เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของผู้ใช้ โดยมีหลากหลายประเภท ดังนี้ 
  • ถุงมือยางแท้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ถุงมือยางแท้แบบมีแป้งและถุงมือยางแท้แบบไม่มีแป้ง ซึ่งแบบมีแป้ง นิยมใช้กันมากในโรงพยาบาล คลินิกทั่วไป ส่วนแบบไม่มีแป้งนิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 
  • ถุงมือยางไนโตร สามารถใช้หยิบจับและสัมผัสอาหาร น้ำมันหล่อลื่น สารเคมีแบบเจือจางได้ ซึ่งถุงมือชนิดนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอาหาร อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิค อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ห้องทดลองหรือห้องแล็บ เป็นต้น
  • ถุงมือยางสีส้ม หรือ ถุงมือยางแม่บ้าน เป็นถุงมือที่ผลิตจากยางธรรมชาติ สามารถใช้หยิบจับอาหารได้ มีความยืดหยุ่น สวมใส่สบาย และที่สำคัญมีความทนทานต่อการใช้งาน ถุงมือยางแม่บ้านเป็นที่นิยมใช้กันมาก เนื่องจากหาซื้อได้ง่าย ราคาประหยัดและยังสามารถใช้ในงานที่เกี่ยวกับอาหาร-เครื่องดื่มได้ 

สนใจสอบถามข้อมูลโทร 089-825-8231 หรือคลิ๊ก http://www.a2sproduct.com