วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การเตรียมและการปฏิบัติตนหลังสลายนิ่ว

การสลายนิ่วด้วยวิธีการใช้พลังงานความถี่ของคลื่นเสียง เพื่อไปกระแทกกับก้อนนิ่วที่อยู่ในไตให้ร้าว แตกหลุดล่วงมาพร้อมกับน้ำปัสสาวะ ไม่จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนการผ่าตัด ลมยาสลม ซึ่งระหว่างการรักษาด้วยขั้นตอนนี้ผู้ป่วยจะรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่จำเป็นต้องนอกที่โรงพยาบาล สามารถกลับไปนอนพักฟื้นได้ที่บ้าน

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการสลายนิ่ว
  • พักผ่อนให้เพียงพอ
  • รับประทานอาหารที่ย่อยง่าย
  • เข้ารับการรักษาตามที่แพทย์นัดอย่างต่อเนื่อง เพราะบางคนการสลายนิ่วอาจจำเป็นต้องทำการรักษาอยู่หลายครั้ง เนื่องจากโอกาสที่จะสลายนิ่วได้สำเร็วจมีอยู่ประมาณ 85 %
  • นอนในท่าที่ถนัด หรือในตำแหน่งของนิ่วที่เป็นอยู่
  • แพทย์ทำการตรวจหาตำแหน่งของก้อนนิ่วด้วยการเอ็กซเรย์ หากก้อนนิ้วมีขนาดใหญ่กว่า 2 เซ็นติเมตรควรรักษาด้วยวิธีการอื่น
การปฏิบัติตนหลังการรักษาการสลายนิ่ว
  • รับประทานยาตามที่แพทย์ได้จัดเตรียมมาให้อย่างต่อเนื่องจนยาหมด
  • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
  • ดื่มน้ำให้มาก ประมาณ 8 แก้วต่อวันเป็นอย่างน้อย ซึ่งผู้ป่วยที่พึ่งผ่านการสลายนิ่วมาควรดื่มให้มากกว่าปกติ
  • หากเกิดอาการแทรกซ้อนเช่น มีไข้ขึ้นสูง หนาวสั่น ควรรีบเข้าพบแพทย์ทันที
  • สังเกตอาการต่างๆ หรือปัสสาวะว่ามีเศษนิ่วหลุดออกมาหรือไม่