วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ใช้ผ้าปิดจมูกป้องกันภูมิแพ้ในเด็ก

              โรคภูมิแพ้เป็นโรคที่สามารถเป็นได้ทุกเพศทุกวัย และการพบเด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้ในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น อาจเกิดจากหลายๆ สาเหตุ เช่น สมาชิกในครอบครัวเป็นภูมิแพ้, สภาพแวดล้อม, มลพิษในอากาศที่มากขึ้นในปัจจุบัน เป็นต้น ซึ่งก็มีการปลูกฝักเด็กๆ ให้มีการดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้เป็นภูมิเบื้องต้นอย่างการใช้ผ้าปิดจมูก, การหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุ่นควัน เป็นต้น ในปัจจุบันได้มีการรักษาโรคภูมิแพ้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทำการรักษาได้ตามอาการและระดับความรุนแรงของโรค ดังนี้
  1. เริ่มจากการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์รักษาเด็ก และเด็กอาจจะมาด้วยอาการหูน้ำหนวก ไซนัสอักเสบเรื้อรัง
  2. แพทย์จะรีบวินิจฉัยโรคโดยเร็วเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน
  3. ข้อสังเกตสำหรับเด็กที่แพ้อาหารอาจจะมาด้วยเรื่องคัดจมูกน้ำมูกไหล
  4. การใช้ยาพ่นชนิด steroid เรื้อรังอาจจะทำให้การเจริญเติบโตช้าลง
  5. สิ่งที่ต้องกำจัดคือ สิ่งแวดล้อมที่คิดว่าจะทำให้เกิดอากาศแพ้
             การใช้ผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกัน ฝุ่นละอองหรือมลพิษทางอากาศอื่นๆ ขณะที่อยู่ข้างนอกเป็นการป้องกันไม่ให้ภูมิแพ้กำเริบแล้วจะทำให้เกิดการจาม มีน้ำมูกไหลตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ตามหากสามารถเลี่ยงสถานที่ที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ได้จะดีมาก และเพื่อให้อาการไม่กำเริบมากขึ้น ควรหลีกเลี่ยงสถานที่และควรปฏิบัติตนดังนี้
  • สิ่งแวดล้อมนอกบ้านได้แก่ เกษรดอกไม้ รานอกบ้าน ควรใช้ผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันเบื้องต้นได้
  • สิ่งแวดล้อมในบ้าน ไรฝุ่น แมลงสาบ จัดห้องให้ปลอดฝุ่น สัตว์เลี้ยง
  • สิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน
  • การรักษาโดยการใช้ยา
  • การรักษาโดยการฉีดสารภูมิแพ้ Immunotherapy (desensitization)